Selecteer een pagina

Nationaal Park De Hoge Veluwe | Augmented Reality

Het Nationale Park de Hoge Veluwe is in 1935 gesticht door het echtpaar Anton Kröller en Helene Müller met als belangrijkste functie het bieden van een privé jachtterrein. Toen het echtpaar begin jaren dertig in financiële problemen raakte heeft het rijk het park overgenomen. Als tegenprestatie voor de donatie kreeg het Rijk de kunstcollectie van mevrouw Kröller-Müller, op voorwaarde dat een nieuw museum in het park werd gebouwd.

Het Nationale Park de Hoge Veluwe kenmerkt veel cultuur historische sporen van de familie Kröller-Müller

Aan de bezoeker van het park brengen wij deze geschiedenis tot leven voor, tijdens en na dat je in het park bent geweest. Met gebruik van Augmented Reality geven we de ervaring dat jaren geleden Anton en Helene Kröller-Müller op dezelfde plekken leefden als op de plekken waar de bezoekers zich nu bevinden. De bezoeker kan originele beelden op plekken in het park zien van voorstellingen die zich jaren geleden afspeelden op die plekken.

De virtuele voorstellingen en teksten in het park kunnen met de smartphone bekeken en gefotografeerd worden. Zo kunnen de beelden later worden herbeleefd en worden gedeeld met vrienden, familie en op Social-Media. De families die het park in trekken laten we onderling met elkaar in gesprek gaan over het verhaal van Anton en Helene Kröller-Müller en tijd waarin zij leefden. Deze onderlinge interactie realiseren we door verschillende informatie op dezelfde plekken in het park te geven.

Er zijn speciale wandel- fiets en een autoroute ontworpen om het park te beleven door de ogen van Anton Kroller en Helene Muller. Het park heeft een slechte mobiele dekking en buitenlandse bezoekers hebben niet altijd de mogelijkheid om internet te gebruiken, daarom is er voor een offline app gekozen.

Beleef het park door de ogen van Helene Müller of Anton Kröller

Voor de kinderen zijn er selfieroutes