Selecteer een pagina

Green Up Your Desk

Groene kantoorpanden voor een gezonde werkomgeving. Groen heeft een belangrijke invloed op de kwaliteit van onze leef- en werkomgeving en het menselijk welzijn. Bij de dagelijks woon- en werkactiviteiten speelt groen echter een steeds kleinere rol. De vraag is hoe we de waarde van groen beter kunnen benutten en zichtbaarder kunnen maken. Er is in de praktijk nog veel winst te behalen met het toepassen van groen rechter plaatjes vervangen door een ander plaatje van de bijeenkomst.

Project URL
Nature Meets Design

Het vergroenen van de werkplek komt van onderaf! Groen op de werkplek zorgt voor onder meer een verhoogde arbeidsproductiviteit en een betere concentratie. Toch zijn planten op de werkplek lang niet altijd vanzelfsprekend. Binnen de showcase ‘Green & Firm’ is samen met een twintigtal bedrijven gezocht naar de beste manier om bedrijven en werknemers te stimuleren meer groen te gebruiken.

Met ‘Green Up Your Desk’ kun je door middel van augmented reality een digitale plant op je werkplek zetten!

Het resultaat is de ‘Green Up Your Desk’ tool. Er bleek behoefte aan betere bekendheid van de facts & figures op het gebied van groen en gezondheid, mensen moeten meer geïnspireerd worden met mooie voorbeelden en mensen moeten hierin een uitdaging zien. Hoe kan dit beter dan dit alles daadwerkelijk naar de werkplek te brengen? Met ‘Green Up Your Desk’ kun je door middel van augmented reality een digitale plant op je werkplek zetten! De app laat ook zien welke voordelen deze plant biedt als je deze echt op je werkplek zou staan. Daag je collega’s uit de gezondste (digitale) werkplek op de foto te zetten en te uploaden op Facebook.

Met een campagne op de Dutch Design Week zijn de resultaten verspreid met een wedstrijd mensen geactiveerd om aan de slag te gaan met de app. Uiteindelijk moet deze tool ertoe leiden dat groen op en rond de werkplek meer onder de aandacht komt en daadwerkelijk toegepast wordt!

Daag je collega’s uit de gezondste (digitale) werkplek op de foto te zetten en te uploaden op Facebook