Selecteer een pagina

NPHV | Biodiversiteit

Nederland heeft zijn biodiversiteit hoog op de agenda staan. Veel natuurgebieden houden hun wildstand en vegetatie nauwlettend in de gaten om te kunnen bepalen hoe gezond het gebied is. Met deze app observeer je (zeldzame) flora en fauna op een accurate en gebruiksvriendelijke wijze.

De ‘Biodiversiteit App’ is ontwikkeld in samenwerking met de boswachters van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Dit park is tegenwoordig circa 5.400 hectare groot en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Het beheer van dit gebied onderscheidt zich in verschillende opzichten van dat van andere natuurgebieden. Met grote zorgvuldigheid wordt flora en fauna gemonitord door boswachters en vrijwilligers.

Studio Kort ontwikkeld de ‘Biodiversiteit App’. Met deze offline tool kan op eenvoudige wijze Flora en Fauna worden geregistreerd. Verschillende telmethoden zijn toe te passen, zoals de Bruan Blanquet of de Tansley methode. Een Kwadrant, Transect, of een enkel exemplaar kan worden geregistreerd. Er is speciale aandacht voor rode lijst soorten, en ander zeldzame exemplaren.

De ‘NPHV | Biodiversiteit’ app is een interactief slim instrument, waarmee de natuur wordt vastgelegd

De gehele app is offline omdat bereik in natuurgebieden vaak slecht is. Gebruikers kunnen alleen, en gezamenlijk in groepen tellen, ervaringen onderling uitwisselen, en /of elkaar observaties bezoeken, beoordelen, en er op reageren. De ‘Biodiversiteit App’ is een interactief slim instrument, waarmee de natuur wordt vastgelegd. Alle observaties zijn eenvoudig exporteerbaar naar Microsoft programma’s zoals Excel, zodat kennisuitwisseling tussen verschillende instanties eenvoudig wordt gemaakt.

Voor het inladen van kaartlagen wordt samengewerkt met ArcGIS-software. Boswachters kunnen eigen gemaakte kaarten via deze software inladen in de app, zodat de laatste aanpassingen in de vegetatie, of speciale aandachtsgebieden eenvoudig bij iedereen kan worden ingeladen.

Snelle, nauwkeurige en gebruiksvriendelijke manier om geobserveerde informatie lokaal en globaal te delen voor betere natuurbescherming